ALGEMENE VOORWAARDEN


  • Het cursusgeld dient per de 1e van de nieuwe kalendermaand contant of per bank te worden voldaan op bankrekeningnummer: NL92RABO0357231066 t.n.v. Yoga Samudra en o.v.v. je voornaam en de maand waarvoor je betaalt.

 

  • Het cursusgeld is berekend over het aantal lesweken per jaar. Je betaalt elke maand hetzelfde vaste bedrag ook wanneer er een vakantie valt in die maand.

 

  • Wanneer je door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn bij de les dan verzoek ik je dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de les aan mij door te geven.

 

  • Er kan geen restitutie plaatsvinden voor de gemiste les(sen), maar een gemiste les mag wel altijd ingehaald worden mits er plaats is in de groep op de gewenste dag. Mocht de docent(e) verhindert zijn door ziekte of andere dringende reden dan zal zij zorgdragen voor vervanging. Mocht dit niet lukken dan mag de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden of restitutie van lesgeld aangevraagd worden.

 

  • Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar per de 1 e van de maand en met in achtneming van een volledige kalendermaand.

 

  • Het cursusgeld kan tussentijds verhoogd worden. De cursist wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld. Het staat de cursist vrij om het lidmaatschap per direct op te zeggen indien men het niet eens is met de verhoging.

 

  • Mobiele telefoons dienen uitgezet te worden voor aanvang van de les.

 

  • Lichamelijke beperkingen of medische klachten dienen voor aanvang van de les doorgegeven te worden aan de docent zodat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens de les.

 

  • Yoga Samudra is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of verlies van eigendommen, men is hiervoor ten alle tijden zelf aansprakelijk.

 

  • Yoga is een heel persoonlijke weg. Bij yoga heb je alle vrijheid je grenzen te verkennen, te ontdekken en te verleggen, maar zeker niet te overschrijden. Het is uitermate belangrijk te luisteren naar je eigen lichaam en je eigen grenzen te respecteren.